Klordioksitin Avantajları

Klordioksitin Avantajları ve Özellikleri

 • Klordioksit bakteri ve virüslere karşı güçlü bir etki gösteren oksidan bir maddedir.
 • Serbest radikal oluşturan tek biociddir ve temas ettiği yüzeylerde reaktiftir. Etkisini oksidasyon ile gösterir.
 • Klor dirençli patojenler olan Giardia, Cryptosporidium ve Legionella bakterilerini devre dışı bırakır.
 • Klordioksit, mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını parçalayarak, mikroorganizma hücresi içindeki aminoasitlerle etkileşime girer. Enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, mikroorganizma hücresinin protein sentezini durdurarak ölmesini sağlar.
 • Suyun geçtiği borular ve membranlarda Biyofilm tabakasını oluşturan mikrobiyolojik kalıntıyı yok ettiği gibi, oluşumunu engeller.
 • Klordioksit dezenfeksiyonu ile kötü koku ve tat sorunlarına neden olan fenoller de yok edilir.
 • Klordioksit kullanımı ile zararlı halojenli yan ürünlerin oluşumu engellenir. Trihalometan ve halojene asidik asitler oluşmaz. Düşük dozajlarda bile (0,5 mg/lt) mayaları ve lactobasilleri öldürür.
 • Klordioksit, amonyak, nitrojen, aminler veya diğer okside organik maddeler ile reaksiyona girmez.
 • Klordioksit kullanımı suda mikrobiyal kirleticilerin sağlık riskini tamamen yok eder ve aynı zamanda kimyasal kirlilik ve yan etkilerini de yok denilecek kadar minumum düzeye indirir.
 • Mikroorganizmalara karşı diğer dezenfaktanlarla karşılaştırıldığında çok daha düşük konsantrasyonlarda ve dozlarda etki eden bir dezenfektandır. Serbet radikal oluşturabildiği için gerekli reaksiyon süresi de çok daha düşüktür.
 • Klordioksit suyun pH değerinden etkilenmez.
 • Korozif değildir, diğer dezenfektanlarla karşılaştırıldığında suda daha hızla çözünür.
tarımda klordioksit kullanımı