Klordioksit Kullanımı

Klordioksit Kullanımının Avantajları

 • Klordioksit çok güçlü bir oksidan maddedir, serbest klor içermez ve çok amaçlı dezenfeksiyon sağlar.
 • Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit gibi dezenfektanlara kıyasla, daha geniş pH aralığında, 0.01 ppm kadar düşük konsantrasyon seviyesinde dahi etkin bir maddedir.
 • Çok geniş etki spektrumuna sahiptir ( bakteri,virüs,mantar,yosun,parazit, küf, maya) ve ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır.
 • Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez, bromit ile de reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz.
 • Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezüdiel koruma sağlar.
 • Klordioksitin elektron değişim mekanizması kendine özgüdür,organik moleküllerin elektron yönünden zengin olan merkezine saldırır.
 • Temas ettiği yüzeyler için reaktif bir radikaldir ve etkisini oksidasyon ile gösterir.
 • Klordioksit, mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak, hücre içindeki aminoasitlerle etkileşime girer, mikroorganizmaları öldürür ya da  infektivitelerini yok eder. Mikroorganizmalar inaktif durumdayken dahi oldukça  etkilidir.
 • Klordioksit, aynı zamanda mikroorganizmaların enzim yapısını ve fonksiyonlarınıbozar, sentezi durdurur. Hücrenin ölümüne yol açar.
 • Boru hatlarında ve membranlarda oluşan biyofilm tabakasını yok eder ve uzun süre etkin olarak çalışır.
 • Yosunlaşma, fenoller ve bunlardan meydana gelen yan ürünlerin oluşturduğu koku ve tat değişikliğini önler.
 • Coli, staphylococcus aureus, candida albicans, pseudomonas aureginosa, lambia, giardia, cryptosporidium ve rotaviruslar gibi birçok mantar, bakteri ve bazı virüslere  karşı oldukça etkilidir.
 • Kanserojen nitelikli kalıntı oluşumu yoktur.(Trihalometan, klorofenol, AOX, Kloramin.)
sanayide klordioksit kullanımı