Klinikler İçin Klordioksit

Hastane ve kliniklerde klordioksit kullanımı,

Hastane ve kliniklerde , hasta ve personelin risk altında bulunmasından dolayı, hasta ve personel sağlığının korunması ve güvenliği adına belirli yönetmelikler oluşturulmuştur. Bunlar temiz, steril bir ortam, güvenli tedavi suyu, temiz içme suyu, temiz su depolama tankları, temiz kullanım suyu, lejyoner kontrol hizmetleri gibi konuları kapsayan ihmal edilmemesi gereken önemli kurallardır.

 

Lejyoner hastalığı genellikle hastane su sistemlerinde bulunan ve sıcak su koşullarında gelişerek ölümcül zatürre hastalığına dönüşebilir. Sadece hastane personeli ve hastaların bu risk altında bulunması bir yana, diğer taraftan böyle bir durum hastane ve sağlık merkezlerinin imajına da ciddi anlamda zarar verir. Hastane ve Kliniklerde Klordioksit kullanımı ile Lejyonella ve oluşturduğu biyofilmi tamamen parçalayarak yok edebilir.

 

Hastane ve sağlık merkezlerinde ısıtma yöntemleri veya soğutma gibi bina servis yöntemleri gereği kapalı sistemler mevcuttur. Bu sistemler içerisinde bulunan su, buharlaşmanın da az olmasından dolayı belirsiz bir zaman zarfında muhafaza edilir. Bu zaman içerisinde hareket halinde ki su, oluşturduğu korozyon ve tortulardan dolayı tıkanmalara, sistemin ağır işlemesine ve benzeri sorunlarla birlikte, soğutulmuş su sistemlerinde oldukça sıklıkla rastlanan Pseudomonas türü bakterilere yataklık etmeye başlayacaktır. Hastanelerde , sağlık Ocaklarında ve Klinikelerde Klordioksit kullanımı  ile bu tür oluşumlar yok edilir ve  CHEMYA Klordioksit’in düzenli kullanımı ile tamamen engellenmiş olur.

 

Klinik ve hastanelerde bulunan nötralizasyon sistemleri de büyük bir risk teşkil etmekte olup, gerekli dezenfeksiyon uygulanmadığında telafisi olmayan ciddi mikroorganizmaların yayılmasına ve hastalıklara sebep olacaktır.Hastane ve Klinklerde Klordioksit kullanımı ile nötralizasyon sistemlerinde dezenfeksiyon sağlanır, oluşabilecek risklerin önüne geçilir.

 

Hastanelerde ve sağlık merkezilerinde mevcut su sistemlerinde, ünitelerde, depo ve tanklarda uygun dozajlarda uygulanacak Klordioksit ile gerekli şartlar sağlanarak, tüm riskler kontrol altına alınır. Hem personel ve hastaların sağlık açısından güvenliği sağlanıp, hem de cihaz ve sistemlerin daha sağlıklı bir şekilde çalışarak, suyun kullanıldığı her alanda mikroorganizmalardan arındırılmış steril bir sonuca ulaşılır.

kliniklerde klordioksit kullanımı

Referanslarımız